Razpisi, natečaji

Razpis za direktorja Javnega Zavoda za turizem Ptuj_2019