Orfejev spomenik

predstavitev 16. umetnine v žepu

Z zbirko Umetnine v žepu Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU sega na področje
poljudnoznanstvenega pisanja o umetnostni dediščini
slovenskega prostora. Izdajo prvih žepnic je leta 2011
omogočila Mestna občina Ljubljana v okviru programa
Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, v letih
2013–2015 pa sta vedno bolj priljubljeno zbirko
podprla SAZU ter ARRS in Mestna občina Maribor v
okviru aplikativnega projekta Likovna umetnost v
prostoru mesta Maribor (L6-4315). Uredništvo vabi
k sodelovanju ugledne strokovnjake, da v poljudni
pripovedi predstavijo izbrana poglavja iz zakladnice
naše kulturne dediščine. Strokovno tehtna in
privlačna besedila umeščajo umetnine in arhitekturne
spomenike v širok družbeni kontekst, bralcem
odpirajo vrata v razumevanje preteklosti, umetnostno
zapuščino naših prednikov povezujejo s sodobnostjo in
zastavljajo vprašanja o njeni prihodnji usodi.

Knjižica Orfejev spomenik na Ptuju prihaja med bralce
prav v letu, ko se Ptujčani s ponosom ozirajo
v veličastno preteklost svojega mesta, zato bo prisotne
uvodoma pozdravil gospod Andrej Klasinc, predsednik
programskega sveta za obeležitev 1950-letnice prve
pisne omembe mesta Ptuj.
Urednica zbirke, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, se bo z
gostjami pogovarjala o Petovioni, o pomenu nagrobne
stele, ki jo zaradi osrednjega reliefa imenujemo Orfejev
spomenik, in o načrtih za njeno ohranitev.
Sodelovale bodo:
izr. prof. dr. Jana Horvat
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Aleksandra Nestorović
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
doc. dr. Katarina Šmid, avtorica
Univerza na Primorskem

Več informacij o dogodku,
raziskovalnem programu in knjižni zbirki na:
http://uifs.zrc-sazu.si 


Cena publikacije 10 €, na prireditvi 8 €.


Žepnica Orfejev spomenik na Ptuju avtorice Katarine Šmid
je izšla s podporo Slovenske akademije znanosti in umetnosti
in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (raziskovalni program Slovenska umetnostna
identiteta v evropskem okviru, P6-0061).

Informacije

Mestno gledališče Ptuj
Slovenski trg 13
2250 Ptuj

Datum / 12 Jun 2019
Ura / 18:00

+ http://uifs.zrc-sazu.si