Ne vračaj se, če še nisi odšel

Dnevi poezije in vina

Fokus 2017: Madžarska
Sodelujejo: Ottó Tolnai, János Térey, Krisztina
Tóth inIstván Vörös
Vodi: Jutka Rudaš
Pogovor o sodobni madžarski poeziji


Po pogovoru sledi branje Krisztine Tóth in Guillauma Métayerja v madžarskem,
francoskem in angleškem jeziku ter glasbeni nastop Karola Beffa

Madžarski fokus sta finančno omogočila Balassijev inštitut v Ljubljani ter
Društvo madžarskih pisateljev

Informacije

Dom Kulture MuziKafe
Vrazov trg 1
2250 Ptuj

Datum / 25 Avg 2017
Ura / 15:30

+ info@zalozba.org
+ http://www.stihoteka.com/sl/2017/