Ptuj | Zakladnica tisočletij

SlovenščinaDeutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Domov Dediščina Znamenitosti v okolici Krajinski park Šturmovec

Krajinski park Šturmovci

KRAJINSKI PARK ŠTURMOVCI

V trikotniku med staro strugo Drave, Dravinjo s haloškim robom in videmsko ježo pod nasipom Ptujskega jezera leži 125 hektarjev obsegajoč ostanek obrečne pokrajine, ki je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park Šturmovci. Na severozahodni strani ga omejuje Ptujsko jezero, na južni strani obronki Haloz in na vzhodu sotočje Drave in Dravinje. To je široko poplavno območje in je učinkovit zadrževalnik visokih voda. Območje odlikuje raznolikost življenjskih okolij, vse od prodišč, plitvin, mrtvih rokavov in studenčnic, do košenih in nekošenih poplavnih gozdov ter travnikov.

Prva naravna vrednota krajinskega parka Šturmovci je rečna loka. To je samo še ostanek nekoč obsežnih lok ob Dravi med Mariborom in Ormožem. Loka je široko poplavno območje vzdolž reke. V najglobljih predelih rastejo bele vrbe, ki so lahko poplavljene večji del leta. Na višjih in bolj suhih legah vrbe izginjajo, nadomeščajo pa jih topoli, jeseni, bresti, hrasti in drugi, ki so lahko v vodi do tri mesece v letu. Življenjski ritem v loki krojijo povodnji - voda odnaša, prelaga prodišča, peščene sipine in tla z drevjem vred.

Naravne razmere in vpliv človeka so botrovali temu, da na najdemo majhnem prostoru pravo zbirališče živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in prezrte. Mnoge vrste ptic, rastlin in kačjih pastirjev, ki so na seznamu redkih in ogroženih vrst, so tod našle zadnje prebivališče. Tukaj lahko opazimo preko 230 vrst ptic. Zanimive in hkrati zelo ogrožene so vrste, ki so vezane na rečno dinamiko Drave in Dravinje, kot so na primer mali martinec, mali deževnik in vodomec. Vas je raztresena, ravninska. Hiše ždijo med drevesi in grmovjem ob rokavih Studenčnice.

Krajinski park Šturmovci je zaščiten, zato tam ni dovoljeno igrati nogometa ali organizirati piknika. Tudi preveč glasni ne smete biti, ker boste potem bolj malo videli. Lahko pa organizirate naravoslovni dan, biološki tabor, poučno ekskurzijo. Ko boste hodili po tej zadnji oazi v sicer osiromašeni in izžeti pokrajini, pomislite, da je obzirnost do narave najvišja zapoved.

Dostop do Šturmovcev je s ceste Markovci-Videm pri Ptuju. V park, po katerem je speljana 3 kilometre dolga učna pot, vodijo usmerjevalne table, ki jih je leta 1993 postavil DOPPS, mariborska območna enota ZRSVN pa je leta 2003 pripravila nove označevalne in pojasnjevalne table.

 
 

Šport & rekreacija

Za popotnike